Krapte op de arbeidsmarkt

Krapte op de arbeidsmarkt resulteert in moeilijk te vervullen vacatures… Dit kunnen we er aan doen! 

Als je op zoek bent naar een baan, hoef je niet ver te zoeken. Er is volop werk. Dat biedt kansen voor iedereen, ook degene met een minder sterke positie op de arbeidsmarkt. Het verschil tussen het aantal vacatures en het aantal werkzoekenden is namelijk nog nooit zo groot geweest.
Tegelijkertijd zijn er tekorten in een groot aantal industrieën, zowel in Nederland als in Europa. Het tekort gaat niet zomaar weg of kan niet eenvoudig worden opgelost. Daarom werkt de overheid aan een arbeidsmarkt die flexibeler is in tijden van krapte.

Zeer krappe arbeidsmarkt
In Nederland is het moeilijker dan ooit om medewerkers te vinden. In het eerste kwartaal overschreed de verkrappingsindex van UWV voor het eerst de grenzen van een “zeer krappe” arbeidsmarkt. In de laatste vijf kwartalen waarover UWV gegevens heeft, zijn de spanningen op de arbeidsmarkt opgelopen. Sinds begin vorig jaar is de economie hersteld van de coronacrisis, waardoor de vraag naar personeel weer toenam. Vorig jaar is het aantal vacatures met ongeveer 80% gestegen!

De spanningen op de arbeidsmarkt zijn de afgelopen vijf kwartalen sterk toegenomen. Sinds begin 2021 is de arbeidsmarkt hersteld van de halo-periode, wat heeft geleid tot een toename van het aantal vacatures en veel werkzoekenden op zoek naar werk. In een jaar tijd steeg het aantal vacatures met 80% en het aantal WW-uitkeringen met een uitkeringsperiode van zes maanden of korter met 1%.

Oplossingen voor jouw bedrijf
Als bedrijf kun je wel creatief zijn en innoveren als werkgever. Je ziet bijvoorbeeld bedrijven die riante bonussen betalen aan medewerkers of buitenstaanders die mensen aanbrengen.

Qua wervingsmethodes is er de laatste jaren ook enorm veel veranderend. De online wereld word steeds groter en dit zie je ook terug in de vacaturewereld. Kijk op welke platformen, forums of kanalen jouw doelgroep aanwezig is en maak hier slim gebruik van als bedrijf zijnde. Dit kan een enorm verschil maken en dat weten bij Maximizd als geen ander!

Door slim gebruik te maken van online platformen, kanalen en forums hebben we inmiddels 3500+ vacatures kunnen vervullen voor onze opdrachtgevers. Vooraf doen we een doelgroeponderzoek om te kijken waar we jouw potentiële kandidaten het best kunnen bereiken om vervolgens over te gaan tot actie!

Meer hierover weten? Wij helpen je graag op weg!

Omgang tussen werkgever en werknemer
Een duidelijke oproep aan werkgevers en werknemers: zet een stapje extra. Zo kunnen werkgevers een bestaande pool van werkzoekenden beter vinden en behouden door betere arbeidsvoorwaarden en andere vormen van werving aan te bieden. Ze kunnen zich ook richten op innovatie en zo de productiviteit van hun medewerkers verhogen. Daarnaast kunnen medewerkers profiteren van bestaande opleidingsmogelijkheden, zodat ze breed inzetbaar zijn op de steeds veranderende arbeidsmarkt.

Ook worden medewerkers gestimuleerd om langer te werken. Die paar uur per week kunnen het verschil maken. Ook werkgevers spelen hierin een belangrijke rol. De overheid moedigt dit aan door maatregelen te nemen om werken lonender te maken, zoals het verhogen van het minimumloon, het verlagen van de belastingdruk. Vooral voor werknemers en gezinnen, gezinnen met lage en middeninkomens manieren vinden om de marginale druk te verminderen.

Nu de arbeidsmarkt zo krap is, is het belangrijk dat werkgevers hun medewerkers kunnen behouden en uitval kunnen voorkomen, maar ze grijpen ook de kans aan om degenen die dat nu niet hebben aan een baan te helpen. Daarvoor is meer nodig dan goede lonen en arbeidsomstandigheden. Het verlagen van de werkdruk, het geven van onderwijs en training, het creëren van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking en de mogelijkheid om thuis te werken zijn voorbeelden van een betere benutting van het arbeidspotentieel in Nederland.

Deel deze blog

popuyp