Privacybeleid

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. Daarom hebben we een Privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren. Neem even de tijd om ons Privacybeleid door te nemen.

Persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken
Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand te identificeren of contact met iemand op te nemen. Wanneer je contact opneemt met Maximizd B.V. , kunt je worden gevraagd om jouw persoonlijke gegevens te verstrekken.

Je bent niet verplicht om de persoonlijke gegevens te verstrekken waarom we hebben gevraagd. Als je ervoor kiest om dit niet te doen, kunnen we je echter in veel gevallen geen diensten aanbieden of antwoord geven op eventuele vragen die je hebt.

Hier vindt je een aantal voorbeelden van de persoonlijke gegevens die Maximizd B.V. kan verzamelen en de manier waarop deze gegevens kunnen worden gebruikt.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld.
Wanneer jij je aanmeldt voor een nieuwsbrief van Maximizd B.V. , contact met ons opneemt of deelneemt aan een online-enquête, kunnen we diverse gegevens verzamelen, waaronder jouw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en/of contactvoorkeuren.

Maximizd B.V. stelt je in staat om je – via onze website www.Maximizd B.V. .nl dan wel (in sommige gevallen) via de website van een derde – voor evenementen aan te melden. Via de aanmeldingsformulieren voor die evenementen kunnen persoonsgegevens worden verzameld, waarbij het soort verzamelde gegevens per aanmelding verschilt. Maximizd B.V. kan gegevens aangaande de aanmelders in samenhang met het evenement aan derden verstrekken. Voorbeelden van ‘derden’ zijn hotels, (mede)financiers, de promotors van het evenement, evenementorganisatoren (ook in geval van aanmelding via websites van derden), sprekers, panelleden, etc. Voor een goed begrip van de manier waarop jouw gegevens kunnen worden gebruikt en bewaard, raden wij je aan de specifieke informatie te raadplegen die voor elk afzonderlijk evenement wordt verstrekt.

Via onze website kunt je solliciteren op één van onze vacatures. Nadere bijzonderheden over de wervings- en selectieprocedure en de in dat kader vereiste gegevens vind je in het betreffende gedeelte van onze website.

Het gebruik van jouw persoonlijke gegevens
Met de persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen we je op de hoogte houden van nieuwe persberichten en aankomende evenementen van Maximizd B.V. . Als je niet op onze mailinglijst wilt staan, kun je jouw naam op elk gewenst moment verwijderen door jouw voorkeuren bij te werken.

We kunnen jouw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie met klanten van Maximizd B.V. te verbeteren.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
Maximizd B.V. verzamelt via de website niet doelbewust bijzondere categorieën van persoonsgegevens (gevoelige persoonsgegevens), tenzij wij daartoe in bepaalde omstandigheden wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor wervings- en selectiedoeleinden. Onder gevoelige persoonsgegevens wordt onder meer verstaan gegevens over ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, religie of levensbeschouwing of lidmaatschap van een vakbond; genetische of biometrische gegevens, indien verwerkt voor het uitsluitende doel ze tot een natuurlijke persoon te herleiden; gegevens over gezondheid; gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid; en, in sommige gevallen, BSN-nummers of financiële gegevens.

Persoonsgegevens van kinderen
Deze website is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Maximizd B.V. onderkent het belang van het beschermen van informatie over kinderen, met name in een online-omgeving, en wij verzamelen of bewaren niet bewust informatie over kinderen (gebruikers jonger dan 16 jaar). Als jij je zorgen maakt over de privacy van jouw kind met betrekking tot onze diensten, of als je denkt dat jouw kind mogelijk persoonlijke gegevens op onze website heeft ingevoerd, neem dan contact met ons op via info@Maximizd B.V. .com . We zullen dergelijke informatie verwijderen uit onze administratie binnen een redelijke termijn.

Cookies en andere technologieën
De websites en e-mailberichten van Maximizd B.V. kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën zoals pixeltags en webbakens. Met deze technologieën kunnen we meer inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers, zien welke delen van onze websites zijn bezocht en de doeltreffendheid van e-mailberichten en zoekopdrachten op de website meten en vergroten.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de onze website op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: Randapparatuur) worden opgeslagen. De cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen jouw Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Een cookie is een stukje technologie met behulp waarvan onze website bepaalde informatie (een ‘identifier’) in jouw browser kan opslaan en dat alleen wordt toegepast terwijl je onze website bezoekt. Cookies worden niet gebruikt om de identiteit vast te stellen van iemand die onze website enkel bezoekt. Cookies helpen ons om het verkeer op de site bij te houden, zodat we bijvoorbeeld de voorkeurslocatie en -taal van gebruikers kunnen vaststellen en hen bij hun bezoek aan onze website naar de juiste homepage kunnen doorleiden.

Cookies kunnen voor nog meer doeleinden worden ingezet. Zo kunnen cookies bijvoorbeeld ook gebruikt worden om ervoor te zorgen dat deelnemers aan online-enquête hun stem niet meer dan één keer kunnen uitbrengen.

Op sommige pagina’s van website wordt gebruik gemaakt van cookies om op basis van jouw surfgedrag interessegebieden in kaart te brengen, zodat wij beter begrijpen wat voor jou belangrijk is en wij je gerichter kunnen benaderen met relevante content.

Zoals bij de meeste internetdiensten, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en in logbestanden bewaard. Het gaat hierbij om IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina’s en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag.

We gebruiken deze informatie om trends te begrijpen en te analyseren, de site te beheren, het gedrag van gebruikers op de site te achterhalen, onze producten en diensten te verbeteren en demografische gegevens over onze gebruikers in het algemeen te verzamelen. Maximizd B.V. kan deze informatie gebruiken voor haar eigen marketing- en reclamediensten, mits je daar uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven.

In onze e-mailberichten gebruiken we soms een doorklik-URL naar inhoud op de website van Maximizd B.V. . Als klanten op een van deze URL’s klikken, worden ze via een afzonderlijke webserver naar de bestemmingspagina op onze website geleid. We houden deze doorklikgegevens bij om te bepalen naar welke onderwerpen jouw interesse uitgaat en om de doeltreffendheid van onze communicatie met klanten te meten. Als je hiertegen bezwaar hebt, moet je ervoor zorgen dat je niet op tekst- of afbeeldingskoppelingen in e-mailberichten klikt.

Met pixeltags kunnen we e-mailberichten verzenden in een voor jou leesbaar formaat en zien of je het e-mailbericht hebt geopend. We kunnen deze gegevens gebruiken om minder of geen berichten te verzenden aan klanten.

Wij wijzen je erop dat onze website of e-mailberichten zo nu en dan koppelingen naar websites, producten en diensten van derden kunnen bevatten waarop dit Privacybeleid niet van toepassing is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je voor meer informatie (zoals over onze evenementen, content sponsorships en sociale netwerken) kan worden doorgeleid naar de sites van derden.

Maximizd B.V. is niet verantwoordelijk en biedt geen garanties voor de opslag en het gebruik van jouw persoonsgegevens op servers van derde partijen. Wij raden je aan kennis te nemen van het Privacybeleid op de website van elke derde partij waarnaar je vanaf ons wordt doorgeleid als je wilt weten hoe er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Welke soorten cookies gebruikt Maximizd B.V. ?
Maximizd B.V. maakt gebruik van verschillende soorten cookies, waarvoor jouw toestemming wordt gevraagd om ze op jouw Randapparatuur te plaatsen. Hiervoor maakt Maximizd B.V. & More gebruik van de Marketing Suite van Piwik PRO.

Zo verzamelen wij, net als elke website, IP-adressen van onze bezoekers. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 5 dagen op de webserver bewaard zodat ze beschikbaar zijn voor Piwik PRO. Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen en worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

Maximizd B.V. heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door onmiddellijk na het importeren van de logfiles in Piwik PRO de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van elk IP-adres weg te gooien. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat de IP-adressen in Piwik PRO worden opgeslagen. Zodoende wordt jouw IP-adres geanonimiseerd.

Wij verzamelen de volgende gegevens met de logfiles:

Cookies;

IP-adres;

User agents (browsers, operating system);

Gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen; o Gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf;

Gebruikte links binnen de website;

Gebruikte links om op onze website te komen.

Hieronder tref je aan van welke soort cookies Maximizd B.V. gebruik maakt:

Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig om de website correct te laten functioneren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens;

Analytische cookies
Met deze cookies houden we in de gaten hoe goed onze website functioneert en welke verbeteringen wij kunnen doorvoeren, om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine;

Cookies voor A/B testing en personalisatie
Met deze cookies zijn wij in staat om kleine wijzigingen in de website te testen bij verschillende groepen gebruikers. Met de uitkomsten van deze onderzoeken kunnen wij alle gebruikers van de website een betere website presenteren;

Cookies voor conversie tracking
Met deze cookies zijn wij in staat om bij te houden wanneer je bepaalde handelingen verricht op onze website om aldus beter te begrijpen hoe je de website gebruikt en om jouw ervaring met onze website te verbeteren;

Cookies voor Marketing Automation
Met deze cookies zijn wij in staat om de content op de website te personaliseren voor bepaalde groepen bezoekers en om deze af te stemmen op jouw interesses;

Tracking cookies van onszelf
Met jouw toestemming plaatsen we een cookie op jouw Randapparatuur, welke herkend wordt zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Op deze manier zijn we in staat om ook op andere websites in ons netwerk voor jou relevante content te tonen.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
Je kunt jouw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens jouw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Hier kun je lezen hoe je verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Chrome

Mozilla

Explorer

Safari

Opera

Waarschuwing: indien je cookies uitschakelt dan wel verwijdert, kan het zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste jouw browserinstructies of de Help functie van jouw browser raadplegen.

Openbaarmaking aan derde partijen
In bepaalde gevallen kan Maximizd B.V. persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan strategische partners die samenwerken met Maximizd B.V. die Maximizd B.V. helpen om producten en diensten te verbeteren of op de markt te brengen.

Als jij je bijvoorbeeld aanmeldt voor een event dat door Maximizd B.V. wordt georganiseerd, kunnen de noodzakelijke gegevens worden gedeeld met een ticketservice ter monitoring van het aanmeldingsproces en/of met een strategisch partner waarmee het event wordt georganiseerd.

Persoonlijke gegevens worden alleen door Maximizd B.V. gedeeld om producten, diensten en eigen direct marketing te verstrekken of te verbeteren. Persoonlijke gegevens worden nooit voor verspreiding onder of verkoop aan externe partijen ten behoeve van marketingdoeleinden.

Dienstverleners
Maximizd B.V. deelt persoonlijke gegevens met bedrijven die diensten aanbieden zoals informatieverwerking, de verwerking van bestellingen van klanten, de levering van producten, het beheer en de bewerking van klantgegevens, dienstverlening aan klanten, het beoordelen van jouw interesse in onze producten en diensten en het uitvoeren van klant- of tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht om jouw gegevens te beschermen en kunnen alleen zijn gevestigd binnen het territoriaal toepassingsgebied van de Verordening (EU) 2016/679, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maximizd B.V. deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden die schriftelijk hebben verklaard een passend beschermingsniveau te bieden.

Derden
Het kan voor Maximizd B.V. noodzakelijk zijn (bij wet, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van nationale of internationale overheden) om jouw persoonlijke gegevens openbaar te maken. We kunnen jouw gegevens ook vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere taken van algemeen belang of openbaar gezag.

Daarnaast kunnen we jouw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of klanten te beschermen.

Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Maximizd B.V. neemt de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens zeer serieus. Als jouw persoonlijke gegevens worden bewaard bij Maximizd B.V. , spannen wij ons in om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de door haar bij haar bedrijfsvoering verkregen gegevens te beschermen. De toegang tot dergelijke gegevens is beperkt en er gelden beleidsvoorschriften en procedures gericht op bescherming van de gegevens tegen verlies, misbruik en oneigenlijke openbaarmaking.

Alsje bepaalde berichten post op een forum, in een chatroom of bij een sociaal netwerk, zijn de persoonlijke gegevens en de inhoud die je deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen worden gelezen, verzameld of gebruikt. Je bent zelfverantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die je in dergelijke gevallen wilt delen of weergeven. Als je bijvoorbeeld jouw naam en e- mailadres weergeeft in een forumbericht, worden deze gegevens openbaar. Wees daarom uiterst voorzichtig met het gebruik van dergelijke functies.

Integriteit en bewaartermijn van persoonlijke gegevens
Maximizd B.V. zal naar alle redelijkheid trachten jouw persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel te houden. We zullen jouw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

Rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens
Je mag jouw toegang tot jouw persoonlijke gegevens en de kopie ervan aanwenden voor willekeurige doeleinden. Zo heb je het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, als van verwerking sprake is, inzage te verkrijgen in de verwerkte persoonsgegevens (recht op inzage). Indien wij onjuiste persoonsgegevens verwerken, kun je ons verzoeken om die persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen (recht op correctie). Je hebt in de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming geregelde gevallen het recht ons te verzoeken om van jou verwerkte persoonsgegevens te verwijderen (recht op wissing), als Maximizd B.V. niet wettelijk verplicht is om deze gegevens te bewaren of als daartoe geen geldige zakelijke noodzaak bestaat. Ook heb je het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken.

We kunnen verzoeken weigeren die lichtzinnig zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn of waarvoor geen toegang is vereist volgens de lokale wetgeving. Dergelijke verzoeken om toegang, correctie of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden ingediend via onderstaande contactgegevens.

De inzet van ons bedrijf voor jouw privacy
We communiceren onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan alle werknemers binnen Maximizd B.V. en handhaven stringente privacy maatregelen binnen het bedrijf om de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Vragen over privacy
Vragen over privacy of verzoeken tot toegang tot gegevens of het downloaden ervan, worden verwerkt door een gespecialiseerd team dat deze vragen of verzoeken beoordeelt. Dit team zal proberen het specifieke probleem of verzoek waarmee jij je tot ons wendt, op te lossen. Als het probleem van inhoudelijke aard is, word je – indien nodig – om nadere informatie gevraagd. Alle inhoudelijke verzoeken worden beantwoord.

Als je vragen of opmerkingen hebt over het Privacybeleid van Maximizd B.V. , of als je verzoeken heeft in verband met de uitoefening van jouw rechten, of als je een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van de lokale privacywetgeving, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Maximizd B.V.

Ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming Asterweg 75, 1031HM, Amsterdam

+31 (0) 20 303 38 91

contact@Maximizd B.V. .com

Als je niet tevreden bent met het ontvangen antwoord, of mocht je het oneens zijn met beslissingen, bijvoorbeeld op verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering, dan kun jij je voor zover het de verwerking van persoonsgegevens betreft, beklagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Het Privacybeleid van Maximizd B.V. kan worden gewijzigd. Als het beleid ingrijpend wordt aangepast, wordt hiervan melding gemaakt op onze website en wordt het bijgewerkte Privacybeleid op de website gepubliceerd.